جدیدترین ها

حوزه زنان

روز نوشت

منو چه به طنزنویسی!

شنیدید می‌گویند دل به دل راه داره! حکایت من شده است. از وقتی مقاله «ما ایرانی‌ها به چه چیزها می‌خندیم» از کتاب «شکل نوشتنم هستم»

ادامه »

قصه نازگل

پری و رویاهای ناتمامش

پری از پنجره به طلوع خورشید می‌نگریست. بعد از مدتها راهی زادگاهش شده بود. سوار اتوبوس به مقصد ناکجاآباد به راه افتاد. چندسال پیش پزشکی

ادامه »

داستانک؛ شعری عاشقانه

در دستانش کتاب «موجها» اثر ویرجینیا وولف بود. هر برگش را که می‌خواند حس شاعرانگی‌اش که سالها خفته بود از خواب می‌پرید. کتاب رمانی از

ادامه »
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز