زنان ناموس کسی نیستند!

دست از سر کچل زنان بردارید! تا کی می‌خواهید با عذر ناموس زنان را به بند کشید؟ تا کی‌ می‌خواهید با عذر ناموس از نشو و نمو بازمان دارید؟ تا کی‌ می‌خواهید با عذر ناموس طفیلی بینگاریدمان؟ تا کی می‌خواهید با عذر ناموس از حق‌انتخاب ساقطمان کنید؟   تا کی می‌خواهید با عذر ناموس خوارمان […]

دست از سر کچل زنان بردارید!

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس زنان را به بند کشید؟

تا کی‌ می‌خواهید با عذر ناموس از نشو و نمو بازمان دارید؟

تا کی‌ می‌خواهید با عذر ناموس طفیلی بینگاریدمان؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس از حق‌انتخاب ساقطمان کنید؟

 

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس خوارمان سازید؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس آتشمان زنید؟

تا کی‌ می‌خواهید با عذر ناموس در چاه جمود بیفکنیدمان؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس جنس دوم به‌حساب آوریدمان؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس دادو ستدمان کنید؟

 

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس هم‌پیمان با قوانین زن‌ستیزانه دستتان را به خون دخترکانتان آغشته کنید؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس از چشم اغیار مخفیمان سازید؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس پا روی خرخره‌مان بگذارید؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس به عروسک کوکی مبدلمان کنید؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس مالک جسم و جانمان باشید؟

 

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس مصلوبمان سازید؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس از عرصه عمومی برانیدمان؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس تفتیشمان کنید؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس به خمودی بکشانیدمان؟

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس نادیده بینگاریدمان؟

 

تا کی می‌خواهید با عذر ناموس به زن‌ستیزیهای خود تداوم بخشید؟

ما از این همه خروش زله شده‌ایم، شما از اینهمه زن‌کشی از پا نیفتاده‌اید!

 

#زن_ناموس_هیچکس_نیست #ما_ناموس_کسی_نیستیم

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز