زنان همچنان زیر بار فشارهای مردسالاری سیستماتیک دست و پا می‌زنند!

آقایان کلاهتان را سفت بچسبید که باد نبردش! وقتی می‌بینم که اکتیویستهای فمینیست به زیر ۱۸ سال رخنه کرده‌اند، وقتی که می‌بینم نوجوانان به ما موسپیدان درس مطالبه‌گری می‌آموزند، وقتی می‌بینم زنان جوان جلوی سردر دانشگاه تهران با شجاعت حجاب اجباری را از سر برمی‌دارند، یاد حرف آرنت می‌افتم که تا ۱۵ دقیقه قبل از […]

آقایان کلاهتان را سفت بچسبید که باد نبردش!

وقتی می‌بینم که اکتیویستهای فمینیست به زیر ۱۸ سال رخنه کرده‌اند، وقتی که می‌بینم نوجوانان به ما موسپیدان درس مطالبه‌گری می‌آموزند، وقتی می‌بینم زنان جوان جلوی سردر دانشگاه تهران با شجاعت حجاب اجباری را از سر برمی‌دارند، یاد حرف آرنت می‌افتم که تا ۱۵ دقیقه قبل از سقوط دیکتاتوری همه چیز آرومه!

 

ولی شما تا می‌توانید زنان را تحقیر کنید!

تا می‌توانید به حقوقشان تجاوز کنید!

تا می‌توانید طرحهای ضدزنی چون جوانی جمعیت را به تصویب رسانید!

تا می‌توانید سگهای ارشادتان را افزونتر کنید!

تا می‌توانید کتاب و قلم را از دست زنان بربایید و کفگیر و ملاقه به دستشان دهید!

تا می‌توانید انسانیت را از زنان بزداید.

 

تا می‌توانید پا روی خرخره‌شان بگذارید.

تا می‌توانید زنان را از فعالیتهای اجتماعی بازدارید.

تا می‌توانید با آموزش و پرورش ایدئولوژیک منفعل بارشان بیاورید.

تا می‌توانید لباس ندیمه‌های جنسی را بر اندام و افکارشان بپوشانید.

تا می‌توانید فقیر و دست به دهان نگاهشان دارید.

 

تا می‌توایند نخبگانشان را مجبور به جلای وطن کنید.

تا می‌توایند شادی را بر آنان حرام کنید.

تا می‌توایند آنان را از فضای عمومی محروم سازید.

تا می‌توانید زنگوله مردسالاری را بر گردنهایشان بیاویزید.

تا می‌توانید آمال و آرزوهایشان را بکُشید.

 

تا می‌توانید رقص و تحرک را از آنان بدزدید.

تا می‌توانید به ماشین جوجه‌کشی مبدلشان سازید.

تا می‌توانید جسم و جانشان را به بند کشید.

تا می‌توایند از تماس با دنیای واقعی محرومشان کنید.

تا می‌توانید چشم وگوششان را ببنیدید.

 

تا می‌توانید هزینه‌های برآوردن نیازهای جنسی را افزایش دهید.

تا می‌توانید به درون دامهای کودک‌ همسری و کودک مادری هولشان دهید!

تا می‌توانید کاسه صبرمان را لبریز سازید!

 

 

خیال می‌کنید تا کی ما زنان را با این ترفندها می‌توانید قرنطینه کنید؟ درسته که سرعت‌گیرمان شده‌اید، درسته که بالهایمان را شکسته‌اید. درسته که خلاقیتمان را کور کرده‌اید. اما هرگز نتوانسته‌اید مانع شکوفایی‌مان شوید. بزرگترین دشمنانتان در کوچه‌ پس کوچه‌های شهر لی‌لی بازی می‌کنند. زنان نسل نو روزبه روز هوشیارتر می‌شوند و با طرحهای صدمن یه غازی که از مغزهای فسیل‌شده‌تان بیرون می‌تراود نمی‌توانید جلوی سیل خروشانی را بگیرید که نیم‌قرن است به پستوی خانه‌ها رانده‌ادید و از تمامی امتیازات فردی و اجتماعی محرومشان ساخته‌اید.

 

زنانی که به قتلشان رسانده‌اید، زنانی که حبسشان کرده‌اید، زنانی که خانه‌نشین‌شان ساخته‌اید، زنانی که تبعیدشان کرده‌اید، سرانجام روزی می‌رسد که ما ققنوس‌وار از دل خاک برمی‌خیزیم و همدل و همنوا در برابر کاخ ظلمتان فریاد برمی‌آوریم!

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز