زنان سرپرست خانوار در تنگناهای معیشتی

زنان سرپرست خانوار برای دریافت بسته معیشتی در اولویت هستند. وقتی خبر بسته های حمایتی دولت را با عکسی از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که چند روز پیش برای خرید به یکی از فروشگاههای برلین رفته تا شخصا موجودی اجناس ضروری خانوار را بسنجد، کنار هم میگذارم به این مصرع بامصما می اندیشیم که دوصد گفته چون نیم کردار نیست!

زنان سرپرست خانوار برای دریافت بسته معیشتی در اولویت هستند. معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفت: دولت حمایت ویژه‌ای از اقشار آسیب‌پذیر در مقابل این بیماری (کرونا) خواهد داشت و در این میان زنان سرپرست‌خانوار که از حمایت سایر دستگاهها باز مانده‌اند در ارجحیت هستند.

این خبر در حالی عنوان می‌شود که بر اساس آمار همین ارگان تعداد ۳،۶۰۰،۰۰۰ نفر زن سرپرست‌خانوار در جامعه زندگی می‌کنند؛ (حدود ۱۳ درصد خانوار ایرانی) که با توجه به آمار بالای بیکاری زنان از یکسو، نداشتن سواد و مهارت از سوی دیگر و همچنین تنگناهای تورمی در ماههای اخیر که با افزایش قیمت بنزین، همراه گردیده است، مشکلات معاش این خانواده‌ها را روبه تزاید گذارده است.

از سوی دیگر وقتی خبر بسته‌های حمایتی دولت را با عکسی از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که چند روز پیش برای خرید به یکی از فروشگاههای برلین رفته تا شخصا موجودی اجناس ضروری خانوار را بسنجد، کنار هم می‌گذارم به این مصرع بامصما می‌اندیشیم که دوصد گفته چون نیم کردار نیست!

در حالی که متولیان ما درگیر بوروکراسی اداری هستند که با همزمانی انتشار ویروس کرونا با عید نوروز این تاخیر نمودی صدچندان داشته است. سناریو در حالی بر روی پرده نمایش رفته است که ضعفا در زیر کوهی از فشارهای اقتصادی دست و پا می‌زنند و توانی برای تحقق شعار در خانه بمانیم ندارند!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز