کتابهای حوزه زنان

سیطره جنس توهم یا واقعیت

داستان من و سیطره جنس ۲۳ دیماه سال ۱۳۹۸  فراخوانی در صفحه دوستی دیدم مبنی بر برگزاری کلاس با موضوع مروری بر مکاتب فمنیستی. کلاس قرار بود روز دوشنبه هفته بعد بین ساعت ۵ تا ۷ عصر برگزار شود. محل برگزاری هم از بخت مساعدم در نزدیک محل زندگی‌ام بود. دوشنبه بعدازظهر شال و کلاه […]

یادداشتی بر کتاب اتاقی از آن خود

«در واقع به عنوان یک زن. میهنی برای خود نمی‎شناسم. اصلا نمی‌خواهم به عنوان یک زن وطن داشته‌باشم. به عنوان زن، تمام دنیا میهن من است.» دلیل اینکه زنان رمان نویس کم بوده‌اند، به طور کلی ساختار خانه و خانواده است. نوشتن در اتاق نشیمن آسان نبوده و نیست. اکنون که زنان قلم به دست […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز