برابری زنان

تبعیض در پرداخت دستمزدها میان کارکنان زن و مرد

خانم عظیمی شما که مجردی، چه احتیاجی داری؟ احسان زن و بچه داره مستاجر هم هست. آقای صمدی یعنی چون من مجردم نباید حق و حقوقم را بگیریم؟ چرا خانم من که منظورم این نبود. اما شما سر سفره بابات می‌شینی. نیازی نداری. وضع شرکت رو هم که خودت بهتر می‌دونی. یکی نیست به این […]

زنان مقوم مردسالاری در نظام مملکتی

انسیه خزعلی به سمت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد! توی این چند سال که ذره‌بین برداشتم و در پی حقوق زنان می‌دوم زیاد اسم خواهران خزعلی به گوشم خورده است. از طرح حذف غربالگری زایمان تا پیچیدن نسخه نخ‌نمای نقش همسری و مادری همواره یک سوی میدان پای ایشان درمیان بوده. […]

آیا مردان و زنان کتابهای یکدیگر را می‌خوانند؟

تنها ۱۹% مردان کتابهای زنان را می‌خوانند در صورتی که زنان ۴۵% خوانندگان نوشتار مردانه هستند!۱ داشتم یادداشت نسیم روشنایی را با عنوان « آیا خوانندگان مرد، نویسندگان زن را جدی می‌گیرند؟» می‌خواندم که در تله تجربه خودم گیر افتادم. اینکه از کودکی آنقدر که در آموزشهای رسمی و فضای عمومی در مورد نویسندگان مرد […]

پیش نویس مقاله حجاب اجباری!

_دنبال دردسر می‌گردی دختر! بشین سرجاتو از مشکلات اساسی زنان بنویس. +مگه #حجاب_اجباری مشکل اساسی زنان نیست؟ _نکه نیست. زنهای ایرانی هزار و یک مشکل کوچیک و بزرگ دارند که حجاب جزء اونها نیست. اصلا مگه همه مشکلات ما حل شده که تو بَن کردی به حجاب! +مثلا چه مشکلاتی؟ _من باید به تو بگم. […]

کجای ایران زن‌سالاری است!

_برعکسش هم هست…. ما در بخشی از فرهنگمون به شدت زن‌سالاریم.   اون بخش مادر محور که مهدعلیا می‌سازه!   نکن برادر، نکن عزیز، چرا در مورد مسئله‌ای اظهار فضل می‌کنی که کوچکترین سررشته‌ای از آن نداری. آدم دردشو به کی بگه. کجا فریاد بزنه که صداشو بشنفن. شیطونه می‌گه سرتو بکوبی به دیوار (به […]

زنان همچنان زیر تیغ قانون نابرابر در کشور

چند روز پیش دوستی از من درخواست کرد که در مورد «حقوق زنان با نگاهی به حاکمیت قانون» مقاله‌ای بنویسم. با اینکه کلمه حاکمیت قانون دل‌آشوبه‌ام  کرد و با توجه به تجربه نوشتن این چند سال در حوزه زنان می‌دانستم موضوعی نیست که بتوانم در آن مانور بدهم، چون در قوانین ما جز تبعیض سیستماتیک […]

چه رشته دانشگاهی را برای فعالیت در حوزه حقوق زنان بخوانی؟

چند روز پیش دوست نوجوانی پرسید که چه رشته دانشگاهی بخوانم که بتوانم در حوزه حقوق زنان فعالیت کنم؟ قول دادم در موردش چند خطی بنویسم. ولی وقایع تلخ خوزستان و بعد هم طرح کذایی صیانت آچمزم کرد و باعث بدقولیم شد. امروز تصمیم گرفتم سنگ از آسمان ببارد هم در موردش بنوسیم. دوست نوجوانم […]

طرح صیانت از حقوق کاربران و مردان نازپرورده طبقه متوسط

دردت اومد! فهمیدی تبعیض چه مزه‌ای؟ معنی صیانت را گرفتی؟ خفقان را چطور؟ سالهاست که زنان را با حقه مصونیت به دایره اغیار هول داده‌اند. از همان بدو تولد که ونگ‌ونگ‌مان به هوا برخواست. نه پیش‌تر از آن وقتی که جنسیت‌مان تعیین شد. آره همان روز که سیسمونی تو آبی شد و سیسمونی من صورتی. […]

زنان حاشیه‌نشین بزرگترین له‌شدگان در چنبره مردسالاری!

«زنان خوشبخت همه مثل هم‌اند، اما زنان شوربخت هر کدام بدبختی خاص خود را دارند.»۱ پای تبعیض که به میان می‌آید زنان مقدم‌ترین قربانیان آن هستند. کافی است زن باشی تا به هر بهانه‌ای حقت را بخورند. توی سرت بکوبند. وعده‌های توخالی ‌بدهند و داخل آدم به حسابت نیاورند. هر لحظه هم حلقه محاصره را […]

سارا پورعظیما قربانی نو قوانین نابرابر در کشور

سارا جان به جمع زخم‌خوردگان خوش آمدی! می‌دانم که هنوز نوجوانی و شاید درک درستی از بلایایی که در این سرزمین بر سر زنان هوار می‌شود را نداشته باشی. ولی تو یک شبه بالغ شدی! می‌دانی که اختیار تو در چنگال قانون است. قانونی که زنان را از داشتن یک زندگی طبیعی محروم کرده است. […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز