برابری زنان

Women's employment

یک روز با دغدغه اشتغال زنان

امروز بعد از مدتها راهی مترو شدم.   چند روزی است که مشغول طراحی وبینار با موضوع« اشتغال و توانمندسازی زنان» هستم. از هر طرف که نگاه می‌کنم به موانع برمی‌خوردم. از موانع اجتماعی گرفته تا اقتصادی و سیاسی. اما باید گلنگ را از یک جایی به زمین زد. صرف بیان مسئله و ریشه‌یابی آن […]

Gender inequality in wages

موانع اشتغال زنان در ایران؛ و عدم مشارکت اقتصادی در جامعه

  نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است. برای رسیدن به پویایی زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه‌ی جامعه دارند. هدف هر جامعه‌ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه‌ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، […]

آغاز فعالیت مطبوعاتی زنان در عصر مشروطه

«زنان محجوب ایرانی که تجربه‌ی سیاسی و اجتماعی نداشتند، یک شبه ره صدساله پیمودند و به کارهایی چون معلمی و روزنامه‌نویسی و تاسیس باشگاه زنان و مبارزات سیاسی دست زدند و سرانجام طی چند سال به دستاوردهایی رسیدند که زنان غربی در طول چند دهه به آن دست یافته بودند.»۱     داستان علاقه من […]

ریشه‌های نابرابری بر زنان ایران در عصر قاجار

«در عصری که ارباب هنگام سفر به مباشران خود اکیدا سفارش می‌کرد، «درب اندرون من باید همواره بسته باشد، عصمت و عفت کلفتهای من (یعنی زنهای من) باید در غیاب من زیاده از حضور من باشد. از اندرون صدای حرف و آواز به گوش نرسد. بالای بام و مهتابی دیده نشوند. به گردش و هواخوری […]

تاثیر اشتغال زنان بر نابرابری جنسیتی؛ با نگاه ویژه به مشارکت اقتصادی زنان در ایران

برابری جنسیتی چیست؟ اشتغال زنان چه تاثیری در رسیدن به آن دارد؟ برابری جنسیتی ذاتاً با توسعه پایدار مرتبط است و برای تحقق حقوق بشر برای همه بسیار حیاتی است. هدف کلی برابری جنسیتی جامعه‌ای است که در آن زنان و مردان از همه فرصت ها، حقوق و تعهدات در همه زمینه‌های زندگی برخوردار هستند. […]

پیشینه برابری ‌خواهی در ایران

در طول بخش اعظم تاریخ، زنان اغلب مایملک خانواده یا جامعه قلمداد می‌شدند. زن به تنهایی شخصیت حقوقی نداشت. وجود او وابسته به پدر، شوهر و یا جد پدری‌اش بود.     ستمی که بر زنان ایرانی رفته و می‌رود همزاد تاریخ کهن ماست، اگرچه برخی با اندیشه‌های ناسیونالیستی و گاه شوونیستی، سعی در  امروزی […]

کار خانگی زنانه نیست!

وقتی پای صحبت کار در خانه می‌رسد به راحتی بسیاری از مردان از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند و کار را با افتخار تمام به زنان واگذار می‌کنند. این در حال است که برای رشد کردن زن و مرد باید فرصتی برابر برای انجام کارهای مورد علاقه‌شان داشته باشند. به صرف اینکه من کار […]

رسیدن به برابری جنسیتی؛بزرگترین چالش حقوق بشر در دنیا

چرا به زنان ستم شده ‌است؟ چگونه این ستم آغاز شده ‌است؟ چرا دشمنان حقوق زن این چنین قاطع می‌خواهند قوانین و آداب و رسومی را که نقش مساوی برای زن در جامعه نمی‌شناسد پابرجا نگه دارند؟ چه کسانی سود می‌برند؟ جوامع مختلف انواع گوناگونی از سلسله مراتب‌های خیالی را اختیار می‌کنند…. اما یک نوع […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز