مطالبات زنان

زنان و گره خوردنشان با طرح صیانت از فضای مجازی

بارها با خودم کلنجار رفته‌ام که چرا زنان آوان انقلاب آنطوری که باید در برابر متحجرین قیام نکردند؟ چرا همگی متفل‌القول نبودند؟ چرا تمام حقوقی را که داشتند_همان حقوق نصفه نیمه_ دو دستی تقدیم واپسگرایان کردند؟ چرا مردها همدل و هم‌قدمشان نشدند؟ مگر در روزهای پرالتهاب انقلاب همگی دوشادوش هم در برابر ظلم ایستادگی نکرده […]

کودک همسری اژدهایی که هر روز بیشتر دهان باز می‌کند!

اولین مواجهه من با کودک همسری  با کودک همسری تو همان سالهای دبیرستان آشنا شدم. زمانی که دخترهای نوجوان را پای سفره عقد می‌نشاندند، اما به خاطر مقررات مدرسه تو شناسنامه‌شان ثبت نمی‌شد، چون اگر مدیر یا یکی از ناظمها بو می‌برد طرف عقد کرده، پرونده‌اش زیر بغلش بود و راهی مدارس شبانه می‌شد؛ جایی […]

عملکرد ریاست جمهوری آقای روحانی در قبال مطالبات زنان

ما و وعده‌های ریاست‌جمهوری دوره یازدهم و دوازدهم! «نه مرد را جنس اول می‌دانیم و نه زن را جنس دوم» جدا میفرمایید جناب رئیس‌جمهور؟ کارنامه هشت ساله‌تان که غیراز این را نمایش می‌دهد. رتبه شاخص شکاف جنسیتی ایران در سال (۲۰۱۳) که قدرت را دست گرفتید، (۱۳۷) بود و حالا در سال ۲۰۲۱ در هنگامه […]

من یک فمنیستم!

تا زمانی که که ترازوی برابری در جامعه با اختلاف فاحشی به سود مردان سنگینی می‌کند؛ من یک فمنیست می‌مانم. تا زمانی که زنان را از حق اشتغال برابر با مستمسک نان‌آور نبودن از میدان به درمی‌کنند؛ من یک فمنیست می‌مانم. تا زمانی که زنان در کنکور بواسطه جنسیت از پذیرش در رشته‌های پولساز _به […]

اینبار دیگر دخترها فریاد می‌زنند!

اولین بار که دخترک مورد تعرض قرار گرفت و گریه سرداد، مراد انگشتش را روی بینیش گذاشت و چشمانش را گرد کرد و با صدای گوشخراشش زمزمه کرد: هیس…. اگر گریه کنی عکسهات رو به همه نشان می‌دهم. با دیدن این صحنه ناخودآگاه بر خود لرزیدم. صدای قهقهه مردان جوان  در گوشم طنین‌انداز شد. برای […]

The role of Iranian women during the war

مطالبات زنان ایران بعد از جنگ ۸ ساله با عراق

«اگر حق فرستادن زنان بر بالای چوبه دار وجود دارد، پس زنان باید حق بالا رفتن بر کرسی خطابه را هم داشته باشند، مشروط بر آنکه نظم قانونی را مختل نکنند. اگر زنان در همه وظایف و تعهدات سنگین سهیم‌اند، باید در بدست آوردن تمام موقعیتها، مناصب و شغلها و افتخارات هم به همان اندازه شریک باشند.»

زنان سرپرست خانوار در تنگناهای معیشتی

زنان سرپرست خانوار برای دریافت بسته معیشتی در اولویت هستند. وقتی خبر بسته های حمایتی دولت را با عکسی از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که چند روز پیش برای خرید به یکی از فروشگاههای برلین رفته تا شخصا موجودی اجناس ضروری خانوار را بسنجد، کنار هم میگذارم به این مصرع بامصما می اندیشیم که دوصد گفته چون نیم کردار نیست!

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز